Sculpture > Not Touching You

Not Touching You, detail
Not Touching You, detail
Yarmulkes
72" x 4" x 4"
2017

Collaboration by Zakariah Ali, Yarmulkes, 2017